Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2014

cudownakasia
6148 229a
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaModeleczka Modeleczka
cudownakasia
6594 555a
Reposted fromModeleczka Modeleczka
cudownakasia
To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaModeleczka Modeleczka
cudownakasia
8991 420e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
cudownakasia
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromunr-eal unr-eal viazimnepalce zimnepalce
cudownakasia
4783 08a2 500
Reposted fromdeviate deviate viaiinfinity iinfinity

June 20 2014

cudownakasia
5014 0ee0
cudownakasia
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci Cię na kolana jednym uśmiechem.
— życzę Ci tego z całego serduszka.
Reposted fromiinfinity iinfinity viabananowan bananowan
cudownakasia
Zawsze pomaga, gdy mnie przytulasz.
Reposted frominanutshell inanutshell viabananowan bananowan

June 19 2014

cudownakasia
Czasem trzymasz szczęście w dłoniach a ono wylewa się przez palce, patrzysz na to ze łzami w oczach i jesteś bezsilny, nie potrafisz nic zrobić.
Reposted fromiinfinity iinfinity
cudownakasia
Czasem przychodzi taki czas, że ślina coraz ciężej przechodzi przez gardło, a każdy oddech sprawia ból.
Najpierw umiera serce, potem ciało.
Reposted fromiinfinity iinfinity
cudownakasia
Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie. I też przechodzi.
— Marek Hłasko - "Pętla"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaiinfinity iinfinity
cudownakasia
Mówiłeś że będziesz walczył o mnie zawsze bez względu na wszystko, więc walcz i mnie ratuj...
Reposted fromiinfinity iinfinity
cudownakasia
A może to wszystko było jak zapałka? Na początku wielki płomień z wybuchem ekscytacji, potem płomień malał, malał aż stał się maciupeńki... Teraz po tym wszystkim została tylko czarna, skulona od żaru zapałka, której nie można już podpalić ponownie.
Reposted fromiinfinity iinfinity
cudownakasia
Kiedyś umieliśmy ze sobą rozmawiać bez końca, kiedyś umieliśmy patrzeć sobie w oczy, kiedyś umieliśmy razem żyć i dzielić szczęście.
Reposted fromiinfinity iinfinity
cudownakasia
9034 2dc2 500
Reposted fromemagieda emagieda viaiinfinity iinfinity
cudownakasia
trochę tak. 
Reposted frompanimruk panimruk viaiinfinity iinfinity
goingtoheell.tumblr.com
Reposted fromweheartit weheartit viaiinfinity iinfinity
cudownakasia
Może mogłoby być tak jak dawniej? Może moglibyśmy być dla siebie wsparciem?
Ale chyba kolejny raz rozmijamy się całkiem.
Reposted fromiinfinity iinfinity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl